Povinnost provozovatelů plynových zařízení provádět revize plynových spotřebičů v pravidelných lhůtách je stanovena zákonem. Zatímco kontroly plynových zařízení provádí sám provozovatel objektu, revize plynových zařízení je oprávněn provádět jen certifikovaný revizní technik.

Provozování plynových spotřebičů a dalších zařízení bez pravidelných revizí je nejen v rozporu se zákonem, je také velice nebezpečným hazardem, ohrožujícím majetek i zdraví osob. Zemní plyn se totiž v případě úniku stává výbušnou látkou, k jejímuž vznícení obvykle stačí jediná jiskra.

Revize plynových spotřebičů je dána zákonem

Nejlepší prevencí vzniku problémů s plynovými zařízeními je pravidelné provádění kontrol a revizí:

  • Výchozí revize plynových spotřebičů – před uvedením do provozu
  • Čištění a kontrola plynového zařízení – 1 x za rok
  • Tlaková zkouška plynovodu – platnost maximálně 6 měsíců
  • Servisní prohlídka spotřebičů – 1 x za rok

Servis plynových spotřebičů a další služby

Nepodceňujte servis plynových spotřebičů a zajistěte si služby od Plynoservis Praha, které spolehlivě ochrání Vaše zdraví i majetek.  Veškerý servis plynových spotřebičů u nás provádějí pouze zkušení a kvalifikovaní technici, kteří k tomu mají patřičná oprávnění.

Spektrum našich služeb zahrnuje nejen revize plynových spotřebičů, našim zákazníkům nabízíme také opravy a servis plynových spotřebičů, instalatérské služby nebo čištění odpadu.

Objednejte si i Vy servis plynových spotřebičů a zajistěte si tak bezpečný domov pro Vás i Vaši rodinu. Kontaktujte nás!