Povinnost uživatelů plynových zařízení provádět kontroly plynových spotřebičů v pravidelných lhůtách je stanovena zákonem. Zatímco kontroly plynových zařízení provádí sám provozovatel objektu, revize plynových zařízení je oprávněn provádět jen certifikovaný revizní technik. Revize (s razítkem ) se provádí pouze při uvádění nového plynového zařízení do provozu. Dále pak následují právě servisní kontroly a čištění plynového kotle.

Provozování plynových spotřebičů a dalších zařízení bez pravidelných kontrol je nejen v rozporu se zákonem, je také velice nebezpečným hazardem, ohrožujícím majetek i zdraví osob. Zemní plyn se totiž v případě úniku stává výbušnou látkou, k jejímuž vznícení obvykle stačí jediná jiskra.

Servisní kontrola plynových spotřebičů je dána zákonem

Nejlepší prevencí vzniku problémů s plynovými zařízeními je pravidelné provádění kontroly:

  • Výchozí revize plynových spotřebičů – před uvedením do provozu
  • Čištění a kontrola plynového zařízení – 1 x za rok
  • Tlaková zkouška plynovodu – platnost maximálně 6 měsíců
  • Servisní prohlídka spotřebičů – 1 x za rok

Čištění plynových spotřebičů a další služby

Nepodceňujte čištění a výměnu vadných dílů plynových spotřebičů a zajistěte si služby od Plynoservis Praha, které spolehlivě ochrání Vaše zdraví i majetek.  Veškerý servis plynových spotřebičů provádíme na základě odborné kvalifikace a praxe v oboru, ke kterému máme patřičná oprávnění.

Spektrum našich služeb zahrnuje nejen servisní kontrolu plynových spotřebičů. Našim zákazníkům zprostředkujeme také instalatérské služby nebo čištění odpadu.

Objednejte si i Vy roční servisní prohlídku plynového zařízení a zajistěte si tak bezpečný domov pro Vás i Vaši rodinu. Kontaktujte nás!

Ukázka čištění plynového zařízení: